Velkommen

Lidt om foreningen:

Farum Musikforening kunne i 2017 fejre sit 20 års jubilæum. Med kommunesammenlægningen skiftede foreningen navn til Furesø Musikforening.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem og en suppleant, der alle vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes i januar måned.

Foreningen har indtil nu modtaget årlige driftstilskud fra Furesø Kommune, Statens Kunststyrelse, samt Solistforeningen af 1921.

Det er bestyrelsens målsætning at arrangere fortrinsvis klassiske koncerter under medvirken af nogle af vore mest fremtrædende solister og kammermusikere. Vi vil desuden også give unge kunstnere mulighed for at præsentere sig i begyndelsen af deres karriere.Tidligere har Furesø Musikforening arrangeret en årlig musikrejse for medlemmerne. I de forløbne år har vi bl.a. besøgt Berlin, Prag, Oslo, Lübeck, Tallin og Riga, Skt. Petersborg samt byer i Danmark.

Man behøver ikke at være borger i kommunen for at blive medlem af Furesø Musikforening. Som medlem har man adgang til alle sæsonens koncerter for 600 kroner. Det svarer til  75 kroner pr. billet.

Ved alle foreningens koncerter er der desuden salg af gæstebilletter ved indgangen, og her kan der også tegnes medlemskab.

Børn og unge under 25 år har gratis adgang.

 Har du lyst til at blive medlem, kan du altså henvende dig direkte til Marianne Stohn på mail: 

mstohn@gmail.com

Vores sæson følger kalenderåret, og medlemsskab tegnes normalt ved kalenderårets start. Ved senere indmeldelse bedes man kontakte Marianne Stohn for nærmere aftale om kontingent.

Der kan købes gæstebilletter ved indgangen til de enkelte koncerter, som altid foregår kl. 19.30 i Kulturhuset Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse.

Bestyrelse:

Formand:

Kirsten Høybye, Dr. Mundtsvej 7, 3520 Farum                                                           

Tlf: 2889 6769; email: kirstenhoybye@me.com


Kasserer:

Marianne Stohn, Annexgårdsparken 47, 3500 Værløse                                                

Tlf: 2062 6204; email: mstohn@gmail.com

Medlem:

Henning Kirk, Mosestedet 19, 3500 Værløse,

tlf: 25779382; email: kirk@dadlnet.dk


Sekretær:

Gerd Lundqvist, Bagsværdvej 191, 2880 Bagsværd

Tlf: 4283 1143; email: gerd@lundqvist.biz

Næstformand:

Jesper Christensen, Rastestedet 8, 3500 Værløse

Tlf: 4015 8058; email: jsprchrstnsn@gmail.com

Suppleant:

Joel Bøgh, Farumgaards Alle 10, 3520 Farum

Tlf: 6128 3627; email: joelboegh@outlook.dk-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del siden